การปลูก

ใบก้ามปูแห้ง

ใบก้ามปู เร่งโต ลดโรค ได้ดีกว่าใบไม้อื่น

ใบก้ามปู มากประโยชน์ ดีต่อคน พืช สัตว์ ไม้จามจุรีมีชื่อเรียกกันหลากหลายชื่อ บ้างเรียกต้นฉำฉา บ้างเรียกต้นก้ามปู เป็นไม้ต้นใหญ่ เติบโตได้เร็ว บางต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ เป็นไม้ที่มีประโยชน์ทุกส่วน ตั้งแต่รากจนถึงใบ ...
Read More
ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงต้น

รากเยอะ โตไว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรนี้สิ !!

ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงต้น และใบ ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับต้องการแสงแดดและน้ำ พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ยในไร่นา แปลงผัก สวนสวย พืชผลจึงจะงามดี ปุ๋ยอินทรีย์ เปรียบเสมือนโรงงานแปรสภาพธาตุอาหารที่ในดินให้กลับมาอยู่ในรูปของปุ๋ย ซึ่งรากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ "ปุ๋ย" ...
Read More
7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่บ้านดีจริง

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตไวนี้ แนะนำใคร และเพื่ออะไร สถานการณ์โลกในปี 2565 เป็นช่วงที่ดีกว่าปี 2564 ก็จริง แต่ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น สงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ...
Read More
กล้วยหอม ปลูกง่าย โตไว

กล้วยหอมทอง ปลูกง่าย โตไว โรคน้อย

การปลูก กล้วยหอม พันธุ์ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์หอมทองปทุม และพันธุ์หอมทองท่ายาง มีสหกรณ์และผู้รับซื้อหลายราย ทั้งขายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยเพราะเป็นกล้วยที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ในบรรดากล้วยด้วยกัน เราจะพบว่ามีวางขายในห้าง 7-11 และคอนวิเนียนสโตร์ ทั่วไปแทบทุกแห่ง ...
Read More
มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอม ปลูกง่ายรายได้ดี

รูจักมะพร้าวน้ำหอม ให้ดีเสียก่อน ที่มาของชื่อ "น้ำหอม" ขอขบคุณข้อมูลจาก honestdocs มะพร้าวน้ำหอม นิยมปลูกเพื่อขายผลอ่อน ซึ่งมีผลไม้ไม่กี่ชนิดนัก ที่ผลอ่อนนำมาขายได้ น้ำมีรสหวานและหอมกลิ่นคล้ายใบเตย เนื้อก็หวานเช่นกันแต่ไม่หวานมากนัก หลายท่านชื่นชองในการดื่มน้ำเมื่อแช่เย็นแล้ว จะรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมาก มะพร้าวสายพันธุ์นี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ...
Read More
แชร์ได้นะ!
Shopping Cart