ขุยมะพร้าว

การใช้ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว คือเศษขุย เศษผง เศษใยชิ้นเล็กๆ ที่เหลือเศษมาจากการผลิตเส้นใยมะพร้าว ที่แยกเส้นใยออกจากกาบมะพร้าว เพื่อนำไปคลุมโคนต้นไม้ หรือคลุมแปลงผัก เพื่อรักษาความชื้น และป้องกันเชื้อรา ซึ่งเศษขุยเศษผงเหล่านี้ได้ถูกเก็บรวบรวมนำออกมาขาย เรียกว่า ขุยมะพร้าว ซึ่งขุยนั้นก็บอกถึงความละเอียดเล็ก เป็นผงคล้ายเม็ดทราย น้ำหนักเบา นำมาใช้ผสมดินปลูก “ เพื่อเพิ่มความร่วนซุย ลดความแน่นในเนื้อดิน” ทำให้ระบายน้ำดีขึ้น

ใช้เพาะชำ

ขุยมะพร้าว

  • น้ำหนัก 500 กรัม
  • ผสมดินปลูกต้นไม้ได้ถึง 18 ถุงเล็ก
  • ขุยได้จากการสับแยกออกจากไยมะพร้าว
  • ขุยละเอียด มีเส้นใยปนน้อยกว่า 5%
    ไม่ผ่านการแช่น้ำ
  • ใช้รองก้นหลุม หรือใส่กระถางต้นไม้ได้ทันที

* หากต้องการใช้ในการเพาต้นกล้า ให้แช่น้ำ 3-4 วัน เพื่อกำจัดสารเทนนินออกก่อน
* หากใช้สำหรับตอนกิ่ง หรือใส่กระถางต้นไม้ สามารถใช้ได้ทันที

ใช้ปลูกไม้กระถาง

ขุยมะพร้าว ช่วยเก็บความชื้นในกระถางได้ดี แต่มีการย่อยสลายเร็ว หากใช้การปลูกไม้กระถาง ความผสมเปลือกมะพร้าวสับชิ้นเล็กในปริมาณที่เท่ากันด้วย เพื่อให้กระถางเก็บความชืนได้นาน

ควรผสมดินร่วน เศษใบไม้ และขี้วัว เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็ว และแข็งแรงดี แต่ไม่ควรผสมขี้ไก่ ขี้ค้างคาว จะทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตได้

ประโยชน์ของขุยมะพร้าว

ใช้ในการผสมดินเพื่อทำการเพาะปลูกพืช มีคุณสมบัติที่ช่วยในการดูดซับน้ำ ดินเก็บความชื้นได้นาน ดินไม่แห้งง่าย
ทำให้ดินไม่แน่น เมื่อนำไปปลูกพืชก็จะทำให้รากพืชเดินดี
ใช้ผสมดินปลูก ทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุย
ใช้ทำเป็นส่วนผสมในวัสดุเพาะกล้า
ใช้ในการตอนกิ่งไม้ เพื่อขยายพันธุ์ต้นไม้
ใช้ในการหมักทำปุ๋ย ปุ๋ยก้อน ปุ๋ยหว่าน
ใช้ในการหมัก เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพ
นำไปเผาถ่านทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ใช้ในการเลี้ยงด้วงสาคู ซึ่งขุยมะพร้าวจะใช้สำหรับสร้างรังของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ของด้วงสาคู

การนำขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุปลูกพืช

ในการใช้ขุยมะพร้าวในการเพาะปลูกพืชก็ต้องใช้ให้ถูกวิธี ถ้าเราใช้ไม่ถูกก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อพืชที่เราปลูกได้ เนื่องจากว่าในขุยมะพร้าว หรือกาบมะพร้าวจะมีความฝาด หรือสารแทนนิน (Tannin)
ซึ่งสารตัวนี้ละลายน้ำแล้วจะเกิดกรดแทนนิก (Tannic Acid) มีสีน้ำตาลดำ จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออน เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วจะกลายเป็นเกลือที่ไม่ละลาย เมื่อนำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปปลูกพืชผัก พืชก็จะแสดงอาการออกมา คือใบจะเหลือง เริ่มไหม้ที่ขอบใบและขอบของใบอ่อน โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียม ซึ่งสารแทนนินจะไปจับกับแคลเซียมไม่ให้นำไปใช้
ปุ๋ยที่เราใส่ไปพืชก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้พืชไม่โต ออกรากน้อย เกิดการแคระแกร็น ใบเหลือง เนื่องจากพืชออกรากได้ดีต้องมีแคลเซียม เพราะฉะนั้นหากแคลเซียมถูกตรึง จะทำให้พืชออกรากได้ไม่ดี จึงมีการแก้ไขด้วยการเติมแคลเซียมและสารอื่น
ดังนั้นก่อนใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวมีวิธีการ ดังนี้.

  1. นำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้สารตัวนี้ละลายไปกับน้ำไม่มาเกาะอยู่ที่ขุยมะพร้าว และทำให้ละลายสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวให้มากที่สุด ซึ่งประโยชน์ในการแช่กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนั้นก็มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ กำจัดสารแทนนิน, กำจัดแมลง เพลี้ย ศัตรูพืชที่อยู่ในกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าว, นำไปตากแดด ช่วยกำจัดเชื้อรา
  2. ในกรณีที่ต้องการใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอย่างเริ่งด่วน ให้นำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปทำการต้มที่อุณหภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียลขึ้นไปจะทำให้สามารถละลายสารแทนนินได้ เมื่อต้มเสร็จก็ทำการกรองเอาขุยมะพร้าว แล้วทำการล้างอีก 1 – 2 น้ำ แล้วจึงนำเอาขุยมะพร้าวมาใช้ได้

ขุยมะพร้าวจะเป็นที่ช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้แก่ดิน กาบมะพร้าวสับจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอากาศให้พืชเมื่อใช้เมื่อวัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ผสมกับดินปลูกพืชก็จะช่วยให้ดินที่นำไปปลูกพืชมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้รากพืชได้หายใจดี สามารถทำให้ดินระบายน้ำได้ดี
แต่ก็จะมีความชื้นสะสมในดินด้วยเพราะว่าวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นตัวที่ช่วยดูดซับน้ำ และปุ๋ยที่ละลายกับน้ำเอาไว้ เพื่อทำให้รากพืชคอยดูดซึมอาหารได้นานยิ่งขึ้น แต่ขุยมะพร้าว และกาบมะพร้าวสับก็มีข้อเสียดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้
เพราะกาบมะพร้าว คือวัสดุจากธรรมชาติที่มีสารแทนนินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะมีความเค็มที่ค่อนข้างสูง ถ้าไปใช้ผสมดินปลูกพืชเลยโดยไม่นำไปแช่น้ำก่อนก็จะทำให้พืชมีใบเหลือง ออกรากน้อยทำให้เจริญเติบโตช้า
ดังนั้นก่อนนำมาใช้จะต้องเอาวัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ไปทำการแช่น้ำ 3-4 วัน ก่อนเพื่อให้ความเค็มถูกชะล้างออกไป นอกจากนี้กาบมะพร้าว ไม่ว่าจะสับหรือขุย ก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเคมี เชื้อรา หรือไข่แมลง จึงยังไม่เหมาะสม ถ้าจะนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชแบบ 100% โดยไม่ใช้ดินเลย

โดยสรุปแล้วประโยชน์ของขุยมะพร้าว และเทคนิคการนำขุยมะพร้าวมาใช้ในด้านการเพาะปลูกพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีดังต่อไปนี้

ขุยมะพร้าวที่จะนำไปใช้ควรทำการร่อนเอาเส้นใยออกก่อนจะให้ผลที่ดีกว่าไม่ร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกเมล่อน จะมีส่วนช่วยในการอุ้มน้ำ เก็บความชื้นได้นาน และมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคของพืช เมื่อเทียบกับการนำดินมาใช้ปลูก
นำขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุในการตอนกิ่ง โดยก่อนที่จะนำขุยมะพร้าวไปใช้ในการตอนกิ่งนั้น ควรนำขุยมะพร้าวไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงเพื่อช่วยลดความเป็นกรด –ด่างในขุยมะพร้าวลง และเพื่อทำให้ขุยมะพร้าวนั้นอุ้มน้ำได้อย่างเต็มที่
นำขุยมะพร้าวไปทำการเพาะชำกล้า ในการเพาะชำก่อนที่จะนำมาใช้ก็ควรนำไปแช่น้ำก่อนเช่นกัน โดยเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดควรใช้ขุยมะพร้าวผสมกับขี้เถ้าแกลบและทรายหยาบร่อน โดยมีสัดส่วน 1:1:1 ไม่ควรใช้ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียว
การใช้กาบมะพร้าวสับในการรองก้นกระถางหรือภาชนะที่ทำการปลูกพืช จะช่วยในการอุ้มน้ำ เก็บความชื้น ปุ๋ย และแร่ธาตุต่างๆในดินปลูกไม่ให้รั่วไหลลงไปที่ก้นกระถาง โดยที่พืชยังไม่ได้ดูดซึมเอาไปใช้ ช่วยในการระบายอากาศและทำให้ดินไม่แน่นเกินไปด้วย

ซื้อขุยมะพร้าว ได้ที่ไหนบ้าง?

แชร์ได้นะ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart