การใช้สินค้า

ขุยมะพร้าว

การใช้ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว มีประโยชน์อย่างไร? ขุยมะพร้าว คือเศษขุย เศษผง เศษใยชิ้นเล็กๆ ที่เหลือเศษมาจากการผลิตเส้นใยมะพร้าว ที่แยกเส้นใยออกจากกาบมะพร้าว เพื่อนำไปคลุมโคนต้นไม้ หรือคลุมแปลงผัก เพื่อรักษาความชื้น และป้องกันเชื้อรา ซึ่งเศษขุยเศษผงเหล่านี้ได้ถูกเก็บรวบรวมนำออกมาขาย เรียกว่า ขุยมะพร้าว ...
Read More
ตุ้มตอนกิ่ง

การใช้ตุ้มตอนกิ่ง

ตุ้มตอนกิ่ง สำเร็จรูป ต้มตอนกิ่ง สำเร็จรูป เราพัฒนาเพื่อทดแทนวัสดุตอนกิ่งแบบเดิม ซึ่งเราเคยนั่งทุบเปลือกมะพร้าว แล้วนำมาแช่น้ำ จากนั้นนำมาหุ้มกิ่งตอน จึงหุ้มด้วยถุงพลาสติก และมัดด้วยเชือกฟาง แช่ด้วยยาเร่งราก - ละลายผงยาเร่งราก 5 กรัม/น้ำ ...
Read More
แชร์ได้นะ!
Shopping Cart