ดินปลูก สูตร #1

ดินปลูกสำหรับคนรักต้นไม้ สูตร #1

ดินปลูก สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ปลูกไม้กระถาง ปลูกในเข่ง หรือวงบ่อซีเมนต์ มีประโยชน์ในการเจริญเติบโต ควรใช้สำหรับปลูกพืชที่มีการเพาะต้นกล้ามาก่อนแล้ว และไม่เหมาะสำหรับใช้เพาะต้นอ่อน หรือเพาะเมล็ด

อัตราส่วนผสม

 • ดิน 60%
 • มูลวัว
 • ขุยมะพร้าว (หมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ อย่างน้อย 7 วัน)
 • แกลบดิบ
 • แกลบดำ

* วัสดุปลูกรวมกัน 40%

การใช้ดินพร้อมปลูก สูตร #1

 1. ใช้เปลือกมะพร้าวสับรองก้นกระถาง เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินในวัสดุปลูก ก่อนใส่ดินพร้อมปลูกลงไป
 2. ใส่ดินปลูกให้สูงประมาณ 75% ของวัสดุปลูก
 3. ใส่ต้นไม้ที่ต้องการปลูก ด้วยการขุดหลุมให้ใหญ่พอกับโคนของต้นไม้ที่ต้องการปลูก แล้วกลบโคนให้มิด
 4. เกลี่ยหน้าดินให้ทั่ว โดยให้มีพื้นที่จากปากกระถาง หรือวัสดุปลูกเหลืออย่างน้อย 10% เพื่อให้พื้นที่รับน้ำเวลารดน้ำ
 5. เมื่อต้นไม้ที่ปลูกแตกยอดเพิ่มขึ้น ควรหมั่นเติมเปลือกมะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นของดิน และเติมปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

ข้อควรระวัง

 • ดินพร้อมปลูก สูตร #1 มีคุณสมบัติไม่อมน้ำ แถมยังมีวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติสร้างช่องว่าในดิน ไม่หมาะสำหรับพืชที่ต้องการน้ำมาก หรือพืชที่ต้องปลูกในดินแฉะ เช่น ไม้น้ำ ประเภท บัว คล้า เป็นต้น
 • ดินพร้อมปลูก สูตร #1 มีคุณสมบัติสร้างอัตราการงอกน้อย ไม่เหมาะสำหรับการใช้เพาะเมล็ด แต่หากต้องการใช้ในการเพาะเมล็ด ควรเติมมูลใส้เดือน หรือสารเร่งรากเพิ่ม เพื่อช่วยให้อัตราการงอกดีขึ้น
 • การใช้ สำหรับปลูกไม้กระถาง เข่ง หรือวงบ่อซีเมนต์ ควรมีการเติมดินพร้อมปลูกเป็นระยะ เพราะเมื่อต้นไม้เจริญเติมโตมากขึ้น มีการใช้ธาตุอาหารในดินมากขึ้น ธาตุอาหารที่มีอยู่เดิมจึงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
 • ไม้กระถางบางชนิด เช่น บอนสี ไม้มงคล เมื่อมีการเจริญเติบโตมากขึ้น มักใช้ธาตุอาหารจากดินจนหมด แต่ปริมาณดินยังมีอยู่มากไม่สามารถเติมดินเพิ่มได้ จึงควรเปลี่ยนดินใหม่ โดยการเทดินพร้อมปลูกเดิมออก และใส่ดินพร้อมปลูกใหม่เข้าไปแทน

ซื้อดินพร้อมปลูก สูตร #1 ได้ที่ไหนบ้าง?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Exit mobile version