การปลูก

ใบก้ามปูแห้ง

ใบก้ามปู เร่งโต ลดโรค ได้ดีกว่าใบไม้อื่น

ใบก้ามปู มากประโยชน์ ดีต่อคน พืช สัตว์ ไม้จามจุรีมีชื่อเรียกกันหลากหลายชื่อ บ้างเรียกต้นฉำฉา บ้างเรียกต้นก้ามปู เป็นไม้ต้นใหญ่ เติบโตได้เร็ว บางต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ เป็นไม้ที่มีประโยชน์ทุกส่วน ตั้งแต่รากจนถึงใบ คนปลูกต้นไม้มักจะรู้จักดี เพราะในใบจะมีธาตุในโตเจนสูง จึงนิยมนำใบไปผสมกับดินปลูกต้นไม้ขายเป็นการค้า ที่เรียกว่า ดินผสมใบก้ามปูนั่นเองต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉา เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามาก โตเร็ว เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่ตรึงธาตุไนโตรเจนได้ ฉะนั้นใบจามจุรีหรือใบก้ามปู จึงมีธาตุไนโตรเจนมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าใบไม้ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว จากคุณค่าของใบจามจุรีที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ดินปลูกต้นไม้ จึงทำให้วงการปลูกต้นไม้หันมาสนใจเพื่อนำไปผสมกับดินเป็นวัสดุสำหรับเพาะปลูก ลักษณะทั่วไป ของต้นจามจุรี จามจุรีเป็นพืชตระกูลถั่ว (Family Leguminosae) อนุวงศ์สะตอ (Sub-Family Mimosaceae) มีชื่อทาง พฤกษศาสตร์ว่า Samanea saman Jacq Merr. ส่วนชื่อที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้แก่ จามจุรี ก้ามกลาม จามจุรีแดง ก้ามปู ก้ามกุ้ง (ไทย) ฉำฉา …

ใบก้ามปู เร่งโต ลดโรค ได้ดีกว่าใบไม้อื่น Read More »

ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงต้น

รากเยอะ โตไว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรนี้สิ !!

ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงต้น และใบ ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับต้องการแสงแดดและน้ำ พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ยในไร่นา แปลงผัก สวนสวย พืชผลจึงจะงามดี ปุ๋ยอินทรีย์ เปรียบเสมือนโรงงานแปรสภาพธาตุอาหารที่ในดินให้กลับมาอยู่ในรูปของปุ๋ย ซึ่งรากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ “ปุ๋ย” กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเม็ด ข้อดีของปุ๋ยเม็ดคืออุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้นไม้ต้องการ แต่การปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนมากๆ ก่อให้เกิดสารตกค้างในพืชผักได้เช่นกัน ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นเหมือนทางออกสำหรับคนรักสุภาพและอยากได้อาหารที่ปลอดภัย วันนี้บ้านและสวนจะพาไปรู้จักชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีกี่ชนิด และแต่ละชนิดใช้งานอย่างไรกันบ้าง ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร คือสารประกอบที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไนโตรเจน อยู่ในสารประกอบจำพวกโปรตีน เมื่อใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออกมาในรูปสารประกอบอินทรีย์ เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมี จากนั้นพืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยน้ำ …

รากเยอะ โตไว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรนี้สิ !! Read More »

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่บ้านดีจริง

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตไวนี้ แนะนำใคร และเพื่ออะไร สถานการณ์โลกในปี 2565 เป็นช่วงที่ดีกว่าปี 2564 ก็จริง แต่ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น สงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาพลังงานให้ถีบตัวสูงขึ้น จนหลายชาติในทวีปยุโรป ต้องเดือดร้อนกันในขณะนี้ และส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกย่ำแย่ลง ที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็คือ ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน ถึงคราวต้องย่ำแย่จนประชาชนหยุดผ่อนบ้านกันในณะนี้ เราทราบกันดีว่า จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทย จึงเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบแบบ 100% เมื่อบวกกันเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทย มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจต่างชาติย้ายโรงงานกันอีกระลอก ลูกหลานมีโอกาสตกงานเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2565 ถึงกลางปี 2566 และปุ๋ยเคมีมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรกลุ่มที่นิยมสารเคมี ลดปริมาณปุ๋ยลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยลงและราคาขายปลีกในประเทศมีราคาแพงขึ้นไปอีก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปุ๋ยเคมี ที่เกษตรกรใช้กันเป็นประจำนั่นเอง ทำให้จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยกันอย่างหนัก เพราะกระบวนการย่อยสลายปุ๋ยของพืช ช้ากว่าปริมาณที่ใส่ ทำให้ปุ๋ยเคมีตกค้างในดินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไนโตรเจน ที่พบเจอและเป็นปัญหาในตอนนี้คือ มันสำปะหลังมีปริมาณในโตรเจนเกินค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป ทั้งๆ ที่หยุดใช้ปุ๋ยเคมีนานแล้ว ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้ หันมาปลูกผักกินเอง เหมือนรุ่นปู่ ย่า …

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่บ้านดีจริง Read More »

Shopping Cart
Exit mobile version