เรื่องน่ารู้

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่บ้านดีจริง

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตไวนี้ แนะนำใคร และเพื่ออะไร สถานการณ์โลกในปี 2565 เป็นช่วงที่ดีกว่าปี 2564 ก็จริง แต่ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น สงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาพลังงานให้ถีบตัวสูงขึ้น จนหลายชาติในทวีปยุโรป ต้องเดือดร้อนกันในขณะนี้ และส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกย่ำแย่ลง ที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็คือ ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน ถึงคราวต้องย่ำแย่จนประชาชนหยุดผ่อนบ้านกันในณะนี้ เราทราบกันดีว่า จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทย จึงเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบแบบ 100% เมื่อบวกกันเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทย มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจต่างชาติย้ายโรงงานกันอีกระลอก ลูกหลานมีโอกาสตกงานเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2565 ถึงกลางปี 2566 และปุ๋ยเคมีมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรกลุ่มที่นิยมสารเคมี ลดปริมาณปุ๋ยลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยลงและราคาขายปลีกในประเทศมีราคาแพงขึ้นไปอีก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปุ๋ยเคมี ที่เกษตรกรใช้กันเป็นประจำนั่นเอง ทำให้จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยกันอย่างหนัก เพราะกระบวนการย่อยสลายปุ๋ยของพืช ช้ากว่าปริมาณที่ใส่ ทำให้ปุ๋ยเคมีตกค้างในดินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไนโตรเจน ที่พบเจอและเป็นปัญหาในตอนนี้คือ มันสำปะหลังมีปริมาณในโตรเจนเกินค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป ทั้งๆ ที่หยุดใช้ปุ๋ยเคมีนานแล้ว ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้ หันมาปลูกผักกินเอง เหมือนรุ่นปู่ ย่า …

7 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่บ้านดีจริง Read More »

ไตรโคเดอร์มา

รู้จักหรือยัง ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์ควบคุมโรคพืช

ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เป็นเชื้อราที่เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค รู้จักจุลินทรีย์ในดินกันหรือยัง? จุลินทรีย์ในดินนั้นมีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย รา แอคติโนไมซีด สาหร่าย โปรโตซัว โรติเฟอร์ ไมโคพลาสมา และไวรัส เป็นต้น จุลินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญทั้งในแง่การส่งเสริมการเจริญเติบโต และการทำลายพืช กล่าวโดยรวมแล้ว จุลินทรีย์ในดินมีความสำคัญดังต่อไปนี้  ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ให้มีขนาดของโมเลกุลเล็กลง มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปของธาตุอาหารพืช  เช่น   เปลี่ยนจากรูปที่เป็นสารอินทรีย์ ไปเป็นสารอนินทรีย์ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ในบางกรณีจุลินทรีย์อาจมีกิจกรรมที่สามารถลดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชได้ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนได้ จุลินทรีย์หลายชนิดมีบทบาทในการสร้างกรดอินทรีย์บางชนิด บ้างสามารถสร้างกรดอนินทรีย์ ในปริมาณที่พอเหมาะที่จะละลายแร่ธาตุอาหารพืช และเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อไป …

รู้จักหรือยัง ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์ควบคุมโรคพืช Read More »

เลี้ยงกบ รายได้ดี

เลี้ยงกบเริ่มต้นง่ายๆ มีรายได้คงที่

เลี้ยงกบไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารของตนเองเท่านั้น เพราะกบไม่ได้เป็นเพียงอาหารธรรมดา ตามหมู่บ้านในชนบทอีกต่อไป ตอนนี้กบกลายเป็นเมนูแสนอร่อยของคนทุกเพศทุกวัยไปแล้ว โดยเฉพาะตลาดนัดในเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพ ชลบุรี ปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็น กบทอด ยำกบ ผัดพริกกบ ฯลฯ จนทำให้ตลาดมีความต้องการมาก ขณะที่อาชีพเลี้ยงยังไม่แพร่หลายทั้งที่กบมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงนับได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยง ถึงแม้จะเลี้ยงไม่ยาก แต่การเลี้ยงให้มีคุณภาพ เพื่อเกิดรายได้ดีจำต้องมีเทคนิคควบคู่ไปด้วย ตัวอย่างเช่นเดียวกับ ชาวบ้านที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงแบบครบวงจร ส่งขายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีรายได้กันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อปี แล้วยังถือเป็นแหล่งเพาะ-ขายพันธุ์กบแห่งใหญ่ของประเทศด้วย อะไรคือเหตุผลที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ถึงได้มีศักยภาพในการเลี้ยงกบจนได้โกอินเตอร์เช่นนี้ คุณวรมิตร ศิลปชัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าความเป็นมาว่า ในอดีตชาวบ้านที่นี่ มีความเดือดร้อนในเรื่องการทำมาหากินอย่างมาก เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรม ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำถาวร เพราะเป็นดินทราย มีน้ำใช้เฉพาะหน้าฝน คงปลูกได้เพียงมันสำปะหลังเป็นหลัก การเข้ามาช่วยเหลือของประมง ต้องเลือกอาชีพเฉพาะที่ใช้น้ำน้อยเป็นหลัก อย่างการส่งเสริมให้เลี้ยงกบ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้คราวละจำนวนมาก โดยใช้กบนาที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดคือ มีขนาดใหญ่ ทนต่อโรค ให้ผลผลิตดก มีสีเหลืองทอง ทั้งนี้ได้ส่งเสริมมาสัก 10 ปี ชาวบ้านเลี้ยงกันแพร่หลาย …

เลี้ยงกบเริ่มต้นง่ายๆ มีรายได้คงที่ Read More »

Shopping Cart