ฟาร์มอยู่ดี มีสุข
logo-leaf-new

6 เทรนด์ “AGTECH” เปลี่ยนอนาคต “การเกษตร” ไทย

การทำเกษตรยุคใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) แทบทุกด้าน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านพื้นที่การเกษตรที่ลดลงเพราะการขยายตัวของสังคมเมือง สภาพดินฟ้าอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ จำนวนเกษตรกรที่น้อยลง ผลกระทบจากภัยพิบัติ ฯลฯ เพื่อให้พวกเรายังคงมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคได้

แล้วเราจะเห็น “นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” แบบไหนเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ? วันนี้ NIA ได้รวบรวมเทรนด์ด้านนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อเป็นไอเดียให้เกษตรกร และผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้นำไปพัฒนาการทำการเกษตร และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ไตรโคเดอร์มา

รู้จักหรือยัง ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์ควบคุมโรคพืช

ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า "โคนิเดีย" หรือ "สปอร์" ...
Read More
เลี้ยงกบ รายได้ดี

เลี้ยงกบเริ่มต้นง่ายๆ มีรายได้คงที่

เลี้ยงกบไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารของตนเองเท่านั้น เพราะกบไม่ได้เป็นเพียงอาหารธรรมดา ตามหมู่บ้านในชนบทอีกต่อไป ตอนนี้กบกลายเป็นเมนูแสนอร่อยของคนทุกเพศทุกวัยไปแล้ว โดยเฉพาะตลาดนัดในเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพ ชลบุรี ปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็น กบทอด ...
Read More
กระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

กระท่อม พืชเศรษฐกิจมาแรง จริงมั๊ย

กระท่อม ในประเทศไทย มีการนำมาใช้เป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง และบางพื้นที่กล่าวกันต่อมาว่า สามารถบรรเทาโรคเบาหวานได้ ชาวนานิยมบริโภคโดยการเคี้ยวใบสด หรือเอาใบมาย่างให้เกรียม และตำผสมกับน้ำพริกรับประทานเป็นอาหาร ...
Read More

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ที่ Lazada

วัสดุ และการขยายพันธุ์ ปลูกมากมาย ที่เราผลิต และจ้างผู้อื่นผลิต ล้วนแต่คิดส่วนผสมจากประสบกสรณ์จริง แปลงจริง พร้อมวิธีใช้งาน ในเว็บไซต์นี้ ท่านซื้อไป ก็ใช้งานได้ง่าย

พันธุ์ไม้ ทีเราปลูกและพอแบ่งปันได้ เราจึงนำมาขยายพันธุ์ตามแต่ละชนิด ขายในราคาตลาด และมีการแนะนำวิธีปลูกไว้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อความสะดวก และง่ายในการเริ่มต้น

ความรู้ต่างๆ ที่เราเรียนรู้ และทดลองทำ นำมาถ่ายทอดไว้ที่นี่ ไม่เพียงแค่นั้นหลายหน่วยงานที่เรานำความรู้ของพวกเขามาบอกต่อ เกษตรกรจะเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำจริง

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ที่ Shopee

แชร์ได้นะ!
Shopping Cart