ฟาร์มอยู่ดี มีสุข
logo-leaf-new

6 เทรนด์ “AGTECH” เปลี่ยนอนาคต “การเกษตร” ไทย

การทำเกษตรยุคใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) แทบทุกด้าน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านพื้นที่การเกษตรที่ลดลงเพราะการขยายตัวของสังคมเมือง สภาพดินฟ้าอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ จำนวนเกษตรกรที่น้อยลง ผลกระทบจากภัยพิบัติ ฯลฯ เพื่อให้พวกเรายังคงมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคได้

แล้วเราจะเห็น “นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” แบบไหนเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ? วันนี้ NIA ได้รวบรวมเทรนด์ด้านนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อเป็นไอเดียให้เกษตรกร และผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้นำไปพัฒนาการทำการเกษตร และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ใบชะพลู ประโยชน์ดี สรรพคุณเด่น

ใบชะพลู สรรพคุณ 108 สำหรับคนไทย

ใบชะพลู หรือผักอีเลิด สมุนไพรที่กินเพื่อป้องกันโรคได้อย่างน่าประหลาดใจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กินง่าย ทั้งกินใบสดหรือนำมาใบแห้งมาชงเป็นชาดื่มร้อนๆ ยังซื้อหาได้ง่ายในราคาที่ไม่แพง กลุ่มเกษตรกรในตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยองซึ่งปลูกกันตามบ้าน ...
Read More
Loading...

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ที่ Lazada

วัสดุ และการขยายพันธุ์ ปลูกมากมาย ที่เราผลิต และจ้างผู้อื่นผลิต ล้วนแต่คิดส่วนผสมจากประสบกสรณ์จริง แปลงจริง พร้อมวิธีใช้งาน ในเว็บไซต์นี้ ท่านซื้อไป ก็ใช้งานได้ง่าย

พันธุ์ไม้ ทีเราปลูกและพอแบ่งปันได้ เราจึงนำมาขยายพันธุ์ตามแต่ละชนิด ขายในราคาตลาด และมีการแนะนำวิธีปลูกไว้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อความสะดวก และง่ายในการเริ่มต้น

ความรู้ต่างๆ ที่เราเรียนรู้ และทดลองทำ นำมาถ่ายทอดไว้ที่นี่ ไม่เพียงแค่นั้นหลายหน่วยงานที่เรานำความรู้ของพวกเขามาบอกต่อ เกษตรกรจะเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำจริง

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ที่ Shopee

แชร์ได้นะ!
Shopping Cart