กล้วยน้ำว้าปากช่อง50

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ปลูกง่าย กำไรงาม

การปลูก กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 วิธีการปลูกกล้วย มีหลักวิชาการแนะนำมากมาย โดยเฉพาะคำแนะนำของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์หลายท่าน วิจัยเรื่องกล้วยอยู่ที่ สถานีวิจัยฯ ปากช่อง จึงเชื่อได้ว่าเป็นคำแนะนำที่ได้ผ่านการทดลอง และได้ผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 พันธุ์ใหม่ มีความต้องการของตลาดสูง ต้นสูงใหญ่ 3-5 เมตร ลูกดก เครือใหญ่ ชอบดินสมบูรณ์ น้ำสมบูรณ์ ไม่ชอบแฉะ ไม่ชอบหญ้ารก ลูกไม่ใหญ่มาก มีเมล็ดบ้างเล็กน้อย นิยมใช้ทำกล้วยแขก กล้วยตาก หรือทำขนมไทย   กล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 เป็นกล้วยที่ปลูกเพื่อตัดลูกขายได้เงินมาก นิยมทานผลสุก ทำกล้วยแขก และแปรรูปเป็นกล้วยผง เกษตรกรที่ปลูกเรียนรู้เพียงปีเดียวก็สามารถทำเงินไปได้ตลอดชีวิต กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ปลูกอย่างไร? โดยปกติการปลูกกล้วยที่มีลำต้นใหญ่ เช่นนี้ ควรต้องเว้นระยะห่างไม่ให้ปลายใบซ้อนกันระหว่างต้น เพื่อให้แดดส่องถึงพื้นดิน ซึ่งเป็นวิธีป้องกันเชื้อราตามธรรมชาติ ตามหลักวิชาการคือปลูกห่าง 4×4 เมตร ขุดหลุมลึก 50x50x50 เซ็นติเมตร ฟาร์มอยู่ดีมีสุข ปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ในดินร่วนปนทราย เพื่อขุดหน่อขาย เราจึงปลูกชิดเพียง 2×4 …

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ปลูกง่าย กำไรงาม Read More »