กล้วยหอม ปลูกง่าย โตไว

กล้วยหอมทอง ปลูกง่าย โตไว โรคน้อย

การปลูก กล้วยหอม พันธุ์ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์หอมทองปทุม และพันธุ์หอมทองท่ายาง มีสหกรณ์และผู้รับซื้อหลายราย ทั้งขายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยเพราะเป็นกล้วยที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ในบรรดากล้วยด้วยกัน เราจะพบว่ามีวางขายในห้าง 7-11 และคอนวิเนียนสโตร์ ทั่วไปแทบทุกแห่ง เพราะเป็นที่นิยมกินผลสุกมากที่สุดนั่นเอง หอมทองปทุม พันธุ์ยอดนิยม ในปัจจุบัน พันธุ์หอมทองปทุม เป็นกล้วยที่นิยมปลูกบนท้องร่อง มีมากที่จังหวัดปทุมธานี จึงเรียกว่า กล้วยหอมทองปทุม มีลักษณะลำต้นสูงใหญ่กว่า 4-5 เมตร  ให้ผลผลิตสูง เครือใหญ่ ผลผลิตที่ได้ 10-16 หวีต่อเครือ จำนวนผลประมาณ 12-18 ผลต่อหวี สีเหลืองทอง นิยมใช้ไหว้ กินสุก และแปรรูปได้หลายรูปแบบ เราปลูกพันธุ์หอมทองปทุมในดินสมบูรณ์สูงได้ถึง 4 เมตร หวีดก 10-14 หวี ลูกใหญ่ รสหวาน เริ่มต้นปลูก ต้องทำอย่างไร? โดยปกติการปลูกกล้วยที่มีลำต้นใหญ่ เช่นนี้ ควรต้องเว้นระยะห่างไม่ให้ปลายใบซ้อนกันระหว่างต้น เพื่อให้แดดส่องถึงพื้นดิน ซึ่งเป็นวิธีป้องกันเชื้อราตามธรรมชาติ ตามหลักวิชาการคือปลูกห่าง …

กล้วยหอมทอง ปลูกง่าย โตไว โรคน้อย Read More »