ดินปลูก สูตร #1

ดินปลูกสำหรับคนรักต้นไม้ สูตร #1

ดินพร้อมปลูก สูตร #1 ดินปลูก สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ปลูกไม้กระถาง ปลูกในเข่ง หรือวงบ่อซีเมนต์ มีประโยชน์ในการเจริญเติบโต ควรใช้สำหรับปลูกพืชที่มีการเพาะต้นกล้ามาก่อนแล้ว และไม่เหมาะสำหรับใช้เพาะต้นอ่อน หรือเพาะเมล็ด อัตราส่วนผสม ดิน 60% มูลวัว ขุยมะพร้าว (หมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ อย่างน้อย 7 วัน) แกลบดิบ แกลบดำ * วัสดุปลูกรวมกัน 40% การใช้ดินพร้อมปลูก สูตร #1 ใช้เปลือกมะพร้าวสับรองก้นกระถาง เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินในวัสดุปลูก ก่อนใส่ดินพร้อมปลูกลงไป ใส่ดินปลูกให้สูงประมาณ 75% ของวัสดุปลูก ใส่ต้นไม้ที่ต้องการปลูก ด้วยการขุดหลุมให้ใหญ่พอกับโคนของต้นไม้ที่ต้องการปลูก แล้วกลบโคนให้มิด เกลี่ยหน้าดินให้ทั่ว โดยให้มีพื้นที่จากปากกระถาง หรือวัสดุปลูกเหลืออย่างน้อย 10% เพื่อให้พื้นที่รับน้ำเวลารดน้ำ เมื่อต้นไม้ที่ปลูกแตกยอดเพิ่มขึ้น ควรหมั่นเติมเปลือกมะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นของดิน และเติมปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน ข้อควรระวัง ดินพร้อมปลูก สูตร #1 มีคุณสมบัติไม่อมน้ำ แถมยังมีวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติสร้างช่องว่าในดิน ไม่หมาะสำหรับพืชที่ต้องการน้ำมาก หรือพืชที่ต้องปลูกในดินแฉะ เช่น ไม้น้ำ …

ดินปลูกสำหรับคนรักต้นไม้ สูตร #1 Read More »