ฟาร์มอยู่ดี มีสุข

ขี้วัว มีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าปุ๋ยเคมี

ในการใส่ปุ๋ยขี้วัวจะต้องใช้เดือนละกี่ครั้ง และปุ๋ยขี้วัวมีธาตุอะไรเยอะ เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีดีกว่า หรือแย่กว่ากัน ใครจะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกซื้อดีล่ะ

ดินปลูก สูตร #1

ดินปลูกสำหรับคนรักต้นไม้ สูตร #1

ดินพร้อมปลูก สูตร #1 ดินปลูก สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ปลูกไม้กระถาง ปลูกในเข่ง หรือวงบ่อซีเมนต์ มีประโยชน์ในการเจริญเติบโต ควรใช้สำหรับปลูกพืชที่มีการเพาะต้นกล้ามาก่อนแล้ว และไม่เหมาะสำหรับใช้เพาะต้นอ่อน หรือเพาะเมล็ด อัตราส่วนผสม ดิน 60% มูลวัว ขุยมะพร้าว (หมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ อย่างน้อย 7 วัน) แกลบดิบ แกลบดำ * วัสดุปลูกรวมกัน 40% การใช้ดินพร้อมปลูก สูตร #1 ใช้เปลือกมะพร้าวสับรองก้นกระถาง เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินในวัสดุปลูก ก่อนใส่ดินพร้อมปลูกลงไป ใส่ดินปลูกให้สูงประมาณ 75% ของวัสดุปลูก ใส่ต้นไม้ที่ต้องการปลูก ด้วยการขุดหลุมให้ใหญ่พอกับโคนของต้นไม้ที่ต้องการปลูก แล้วกลบโคนให้มิด เกลี่ยหน้าดินให้ทั่ว โดยให้มีพื้นที่จากปากกระถาง หรือวัสดุปลูกเหลืออย่างน้อย 10% เพื่อให้พื้นที่รับน้ำเวลารดน้ำ เมื่อต้นไม้ที่ปลูกแตกยอดเพิ่มขึ้น ควรหมั่นเติมเปลือกมะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นของดิน และเติมปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน ข้อควรระวัง ดินพร้อมปลูก สูตร #1 มีคุณสมบัติไม่อมน้ำ แถมยังมีวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติสร้างช่องว่าในดิน ไม่หมาะสำหรับพืชที่ต้องการน้ำมาก หรือพืชที่ต้องปลูกในดินแฉะ เช่น ไม้น้ำ …

ดินปลูกสำหรับคนรักต้นไม้ สูตร #1 Read More »

ดินปลูกต้นไม้

ดินปลูกต้นไม้ ผสมอย่างนี้ดีแน่นอน

ดินปลูกต้นไม้ และวัสดุปลูกที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปลูกพืช ดินปลูก และวัสดุปลูก ดินปลูกต้นไม้ที่ดี มีวัสดุอะไรผสมอยู่บ้าง เชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงดินเป็นอันดับแรก แต่ว่านอกจากดินแล้ว ยังมีวัสดุปลูกต้นไม้อีกหลายอย่าง ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเลือกใช้วัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพราะการปลูกต้นไม้/พืชบางชนิด หากเลือกใช้เครื่องปลูกที่ไม่ใช่ดินจะดูแลจัดการได้ง่ายกว่า เช่น การปลูกในโรงเรือน ในวงบ่อหรือกระถาง การปลูกไม้แขวน/รากอากาศ หรือการปลูกระบบไฮโดรโปนิก เพราะง่ายต่อการจัดการ และวัสดุปลูกจะมีความสะอาด ปราศจากโรคสะสม การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นแทนดินนั้นเรียกว่า media culture หรือ substrate culture เป็น การปลูกพืชในวัสดุที่เป็นอันตรายต่อพืช ทั้งนี้วัสดุปลูกไม่จำเป็นต้องมีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอต่อพืช แต่ควรมีคุณสมบัติในการถ่ายเทและอุ้มน้ำได้ดี รวมถึงยังสามารถค้ำจุนต้นและยึดรากพืชได้ดี และวัสดุที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือ ดินผสมอะไรแล้วปลูกดี ในธรรมชาตินั้น ต้นไม้เจริญเติบโตหรือขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของพรรณพืชแต่ละชนิด แต่การปลูกเลี้ยงไม้กระถาง เป็นการกำหนดให้ต้นไม้ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดในภาชนะปลูก รากพืชจะถูกจำกัดขอบเขต ดินหรือเครื่องปลูกจึงมีความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการยึดลำต้น การอุ้มน้ำ การถ่ายเทอากาศ และง่ายในการที่รากจะไชชอนได้สะดวก ดังนั้นเพื่อให้พืชเจริญเติบโตตามความประสงค์ของผู้ปลูกเลี้ยง ควรมีคุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ – ดินร่วนโปร่ง น้ำหนักเบา ระบายน้ำได้ดี ถ่ายเทอากาศได้ทั่วถึง ดูดซับน้ำได้ดี – มีธาตุอาหาร หรือปุ๋ยที่พืชต้องการอย่างสมบูรณ์ – …

ดินปลูกต้นไม้ ผสมอย่างนี้ดีแน่นอน Read More »

Shopping Cart