ขี้วัว มีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าปุ๋ยเคมี

ในการใส่ปุ๋ยขี้วัวจะต้องใช้เดือนละกี่ครั้ง และปุ๋ยขี้วัวมีธาตุอะไรเยอะ เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีดีกว่า หรือแย่กว่ากัน ใครจะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกซื้อดีล่ะ