ต่างประเทศ ตลาดใหม่ สินค้าเกษตรไทย

ต่างประเทศ สินค้าเกษตรไทย ไปไม่ยาก

ตลาดใหม่สำหรับสินค้าเกษตรของไทย ต่างประเทศจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่า จะเป็นทางเลือกเสียแล้ว ขายในประเทศอย่างเดียว ก็จะมีแต่ตัดราคากันอยู่ร่ำไป