ฟาร์ม ยุคใหม่

ฟาร์ม อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ช่วยอะไรให้เกษตรกรบ้าง? เกษตรกรยุคใหม่ ได้รับการสนันสนุน คิดค้น และพัฒนา โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA  หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ก้าวเข้าสู่ระบบอัจฉริยะ ช่วยให้การบริหารจัดการกลายเป็นเรื่องง่าย ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมทั้งแก้ปัญหาการตลาดไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ การเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟาร์ม ยุคใหม่ ของคนยุคใหม่ ต้องการการส่งเสริม แทนการเยียวยาแล้วนะ !! จากเดิมรัฐบาล และนักการเมือง ต่างมองพวกเราเป็นเพียงแรงงานในภาคการเกษตร ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถด้านการตลาด แต่หลังจากการระบาดของ โรคโควิด 19 ทำให้เกิดแรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก และจากการถูกบังคับจากหนี้สิน รวมทั้งการจัดการชีวิตประจำวันไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไปกับโรคระบาด จึงมีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่เพิ่มขี้นจำนวนมาก เป็นคนออนไลน์ ไม่พึ่งพารัฐบาล ไม่พึ่งพิงนัการเมือง อีกต่อไป เกษตรยุคใหม่ ในสายตาของผู้เขียน??? ผู้เขียนเป็นหนึ่งในแรงงานคืนถิ่นเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ จากการทำงานออนไลน์ เปลี่ยนเป็นจับจอบขุดดินเป็นครั้งแรก กรีดยางเป็นครั้งแรก เพาะพันธุ์ต้นไม้เป็นครั้งแรก เรื่องทั้งหลายดูยุ่งยากแทบทั้งสิ้น แต่เมื่อได้ลงมือทำจึงได้รู้กระบวนการทำให้การทำงานง่ายมาก กระบวนการเหล่านี้คือ เริ่มต้น การเริ่มต้นของผู้เขียนจากวิธีง่ายที่สุด …

ฟาร์ม อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ Read More »