เกษตรกร

กล้วยตาก

กล้วยตาก ทางรอด ของเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วย

บางครั้ง ที่คุณซื้อกล้วย แบบยกหวี แล้วกินไม่ทัน กล้วยก็จะดำ และเสีย จนกินไม่ได้ หลายคนนำไปทำตากแดด หรืออบเป็น กล้วยตาก เก็บไว้กินได้นานขึ้น

ฟาร์ม ยุคใหม่

ฟาร์ม อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ช่วยอะไรให้เกษตรกรบ้าง? เกษตรกรยุคใหม่ ได้รับการสนันสนุน คิดค้น และพัฒนา โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA  หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ก้าวเข้าสู่ระบบอัจฉริยะ ช่วยให้การบริหารจัดการกลายเป็นเรื่องง่าย ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมทั้งแก้ปัญหาการตลาดไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ การเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟาร์ม ยุคใหม่ ของคนยุคใหม่ ต้องการการส่งเสริม แทนการเยียวยาแล้วนะ !! จากเดิมรัฐบาล และนักการเมือง ต่างมองพวกเราเป็นเพียงแรงงานในภาคการเกษตร ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถด้านการตลาด แต่หลังจากการระบาดของ โรคโควิด 19 ทำให้เกิดแรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก และจากการถูกบังคับจากหนี้สิน รวมทั้งการจัดการชีวิตประจำวันไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไปกับโรคระบาด จึงมีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่เพิ่มขี้นจำนวนมาก เป็นคนออนไลน์ ไม่พึ่งพารัฐบาล ไม่พึ่งพิงนัการเมือง อีกต่อไป เกษตรยุคใหม่ ในสายตาของผู้เขียน??? ผู้เขียนเป็นหนึ่งในแรงงานคืนถิ่นเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ จากการทำงานออนไลน์ เปลี่ยนเป็นจับจอบขุดดินเป็นครั้งแรก กรีดยางเป็นครั้งแรก เพาะพันธุ์ต้นไม้เป็นครั้งแรก เรื่องทั้งหลายดูยุ่งยากแทบทั้งสิ้น แต่เมื่อได้ลงมือทำจึงได้รู้กระบวนการทำให้การทำงานง่ายมาก กระบวนการเหล่านี้คือ เริ่มต้น การเริ่มต้นของผู้เขียนจากวิธีง่ายที่สุด …

ฟาร์ม อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ Read More »

Shopping Cart