บันได 4 ขั้น สู่​เกษตรยั่งยืนวิถีใหม่

บันได 4 ขั้น สู่​เกษตรยั่งยืนวิถีใหม่

เราจะปลดล็อกข้อจำกัดที่ทำให้ภาคเกษตรวนเวียนอยู่ในโลกเก่า และนำพาสู่โลกใหม่ โดยใช้หลัก บันได 4 ขั้น ให้ได้ผลอย่างไร เกษตรกรจะต้องเรียนรู้สิ่งใดอีกบ้าง